Wat zoek je in de Digitale Collectie Zeeland?

Inhoud brief

Na de dood van Hermanus Warmelinck krijgt Augustinus Bruns, werkzaam op zijn plantage in Suriname, van de gouverneur de opdracht ‘goede achtinge op de plantage te neemen’. Op 11 januari 1672 schrijft hij Johannes de Loovers aan met het verzoek hem een participant te sturen, ‘die op alles het ooge heeft.’ Hij zal de nieuwe opzichter graag alles bijbrengen over het werk op de plantage. Een brief voor de weduwe van capitein Crijn Mangelaer sluit hij in en hij vraagt deze aan haar te bezorgen. Augustinus meldt dat hij de brief van Johannes aan hem van 25 augustus op 2 januari ontvangen heeft nadat deze met het schip van kapitein Jan Andriesen was aangekomen.

Johannes de Loovers

Op 1 januari 1677 wordt 'Jannis Loovers', wonende aan de Korendijk te Middelburg begraven in de Oostkerk van de stad.[1]

Augustinus Brun

Er zijn enkele andere brieven van Augustinus Brun bekend, deze werden geschreven aan Jacobus Alleijn [2]en aan zijn vrouw Cornelia.[3] Het echtpaar woonde in de Verwerijstraat.

Bronnen

Literatuur

Sites

Noten

  1. ZA, 511 Rekenkamer D, inv.nr. 59331
  2. Brieven van Brun aan Alleijn, 12 januari 1672 brief 1 en brief 2
  3. Brief van Augustinus Brun aan zijn vrouw Cornelia, januari 1672


Bij deze context horen de volgende brieven: