Wat zoek je in de Digitale Collectie Zeeland?

Openbaar maken van afbeeldingen uit de Beeldbank Zeeland

ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland verzamelt en beheert in Beeldbank Zeeland onder meer beeldmateriaal over het verleden van de provincie Zeeland. Als je dit beeldmateriaal openbaar wil maken, heb je schriftelijke toestemming nodig van Beeldbank Zeeland. Bovendien heb je in die gevallen waar het gaat om een auteursrechtelijk beschermd werk van derden ook toestemming nodig van de auteursrechthebbende(n).

Wat is openbaarmaking?

Onder openbaar maken wordt verstaan:

 • het publiceren in boeken, tijdschriften, brochures, kalenders, reclame-uitingen, enzovoorts
 • het publiceren op internet
 • het tentoonstellen in een openbare ruimte
 • het uitzenden op radio en/of televisie.

Van wie is toestemming nodig?

1. In alle gevallen is schriftelijke toestemming van ZB nodig. Je kan daarvoor een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een brief schrijven. In het verzoek om toestemming moet duidelijk staan:

 • welk materiaal je openbaar wilt maken
 • hoe je het materiaal openbaar wilt maken (boek, tentoonstelling, radio/tv, internet, enzovoorts)
 • bij drukwerk: de oplage
 • bij tentoonstellingen: duur van de tentoonstelling

Je krijgt vrijwel altijd toestemming onder voorwaarde dat je:

 • een gebruiksvergoeding betaalt (zie tarievenlijst)
 • een bewijsexemplaar van de publicatie aan ZB| Bibliotheek verstrekt bij gebruik van één tot drie afbeeldingen;
 • twee bewijsexemplaren schenkt bij gebruik van meer dan drie afbeeldingen
 • het materiaal met een correcte naams- en bronvermelding publiceert.

Uiteraard betaal je ook de kosten van de reproducties. De gebruiksvergoeding wordt besteed aan het onderhoud van het materiaal.

 2. Indien het werk auteursrechtelijk is beschermd, moet je tevens toestemming vragen aan de auteursrechthebbende(n). De auteursrechthebbende kan de ZB, Beeldbank Zeeland zelf zijn maar kan ook een derde zijn. Vaak is dat de maker van het werk of diens erfgenaam.
Als het auteursrecht bij de Beeldbank Zeeland berust, is aparte toestemming vragen niet nodig.
Als het auteursrecht bij derden berust, ben je wettelijk verplicht hen toestemming te vragen. Hiervoor ben je zelf verantwoordelijk.

Toestemming vragen aan de auteursrechthebbende(n)

Informeer eerst bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor auteursrechthebbenden kan je de lijst auteursrechthebbenden raadplegen. Als de auteursrechthebbende niet in dit bestand zit, onbekend of onvindbaar is, kan je onder meer contact opnemen met:

Stichting FotoAnoniem of Dutch Photographers.nl. De stichting FotoAnoniem beschikt over een uitgebreid adressenbestand en nader informeren. Vrijwel altijd zal de auteursrechthebbende vragen een financiële vergoeding te betalen in ruil voor de openbaarmaking. Voor richtprijzen zie: Tarieven Foto Anoniem.

Hoe weet je of een werk auteursrechtelijk is beschermd?

Auteursrecht

Het auteursrecht berust bij de maker van het werk en leeft voort tot 70 jaar na de dood van de maker. Auteursrecht gaat van rechtswege over op de erfgenamen.

Vrij van auteursrechten is:
a. het materiaal waarvan de maker 70 jaar of langer is overleden
b. 70 jaar na de eerste openbaarmaking als de maker onbekend is.

Portretrecht

Het portretrecht heeft betrekking op de personen die zijn afgebeeld. Dit recht geldt wanneer de afbeelding in opdracht is gemaakt (bijv. bruidsfoto's, pasfoto's, schoolfoto's, etc) en de geportretteerden doelbewust zijn gefotografeerd. Bij openbaarmaking moet daarom behalve aan de maker van de foto ook altijd toestemming worden gevraagd aan de geportretteerden.

Als de foto niet in opdracht van de geportretteerde is gemaakt, dient de nodige zorgvuldigheid in acht te worden genomen. Herkenbaarheid van de persoon en de persoonlijke belangen die bij een eventuele publicatie kunnen worden geschaad, zijn daarbij van belang.

Geestelijk eigendomsrecht

Indien je de benodigde toestemmingen hebt verkregen, kan je het document publiceren. Je dient dit echter wel in de oorspronkelijke vorm te doen. Dit betekent concreet dat je het document niet mag verminken of versnijden. Ook bent je verplicht de naam van de maker ter vermelden.

Waarschuwing

Het is niet toegestaan (delen van) ZB, Beeldbank Zeeland te verveelvoudigen of openbaar te maken. ZB, Beeldbank Zeeland behoudt zich het databankenrecht, bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb. 1999, 303) uitdrukkelijk voor, voor zover deze wet niet anders bepaalt.

Indien je een document publiceert zonder over de benodigde toestemmingen te beschikken, kan de auteursrechthebbende en/of de geportretteerde juridische stappen tegen jou ondernemen. Dit kan financiële gevolgen voor jou hebben.