Wat zoek je in de Digitale Collectie Zeeland?

Bij gebruik van beeldmateriaal in een publicatie dient te allen tijde de rechthebbende op correcte wijze te worden vermeld. Dit kan op een tweetal manieren, waarbij de de eerste wijze de voorkeur geniet: een bijschrift geplaatst onder de afbeelding zelf.

Bij een afbeelding uit Beeldbank Zeeland:
[Omschrijving met datum], foto/prentbriefkaart/affiche/tekening: [naam fotograaf/collectie], ZB Beeldbank Zeeland, recordnr. [nummer invullen].
Bijvoorbeeld:
Mosselkotter BRU24 tijdens het vissen op de Oosterschelde, 19 juli 2008, foto: Jaap Wolterbeek, ZB Beeldbank Zeeland, recordnr. 116035.

Bij een afbeelding uit Krantenbank Zeeland:
   ZB Krantenbank Zeeland, [naam krant, datum, paginanummer].
   Bijvoorbeeld:
   ZB Krantenbank Zeeland, Middelburgsche Courant, 11 november
   1917, p. 2.

Indien in de publicatie geen bijschriften worden gebruikt dient achterin het boek een illustratieverantwoording te worden opgenomen, waarbij staat welke foto’s zijn gebruikt (hierbij de recordnummers gebruiken) en op welke pagina’s in het boek deze terug te vinden zijn. Fotografen/rechthebbenden dienen hierbij ook te worden vermeld:

   ZB Bibliotheek van Zeeland, Middelburg
   -Beeldbank Zeeland, [paginanummers, recordnummer(s) foto(’s),
    maker(s)]
   -Krantenbank Zeeland, [paginanummers, naam krant(en), datum,
    paginering]

Present/bewijsexemplaren
Gebruik beeldmateriaal uit Beeldbank Zeeland
De gebruiker verplicht zichzelf in ruil voor gebruik van beeldmateriaal van Beeldbank Zeeland, een bewijsexemplaar van de publicatie aan ZB Bibliotheek van Zeeland te schenken en twee bewijsexemplaren bij gebruik van meerdere afbeeldingen. Deze zullen wij in onze Zelandica collectie opnemen. Deze exemplaren kunnen worden verstuurd naar het onderstaande adres:

Gebruik beeldmateriaal uit Krantenbank Zeeland
De gebruiker verplicht zich bij gebruik van drie afbeeldingen of meer afkomstig uit Krantenbank Zeeland in een publicatie bij verschijning één exemplaar daarvan, en bij gebruik van zes afbeeldingen of meer, twee exemplaren daarvan, te schenken aan ZB (onder vermelding van 'Collectie Zeeland').

ZB Bibliotheek van Zeeland
Collectie Zeeland
t.a.v. A. Dietrich
Kousteensedijk 7
4331 JE Middelburg