Wat zoek je in de Digitale Collectie Zeeland?

Beeldbank Zeeland bestaat uit 4 collecties.

 

Prentbriefkaarten

De kern van de collectie prentbriefkaarten wordt in het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw gevormd door de toenmalige bibliothecaris van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland, H. Pieters.

Ruim 500 kaarten van Yerseke uit de zgnenaamde collectie G.D. van Oosten geven een goed beeld van het leven in het begin van de 20e eeuw.

Ruim 1000 kaarten zijn opgenomen uit de nalatenschap van de Goese boekhandelaar en uitgever Jan Bruijns.

Regelmatig wordt deze collectie uitgebreid door schenkingen van particulieren.