Wat zoek je in de Digitale Collectie Zeeland?

Inhoud brief

Nieuwe Kaart van SurinameNieuwe kaart van Suriname door J. Ottens, eind 17de eeuwBiografische gegevens over Jan Adriaensen en Carel Abr(ah)amsen

Literatuur

Noten

 

 

 

 

 

INHOUD BRIEF:

Jan Adriaensen schrijft zijn vriend Carel Abramsen. Hij schrijft dat hij de vorige brief

van Carel ontvangen heeft en dat de goederen van het schip met Soetelinck zijn aangekomen.

De goederen heeft hij nog niet in handen, aangezien het schip nog niet gelost is.

Jan Adraensen schrijft dat hij uit de vorige brief van Carel vernomen heeft dat zijn baas

is overleden. Jan krijgt nog geld van zijn baas, hij stelt aan Carel voor dat Carel het

geld houdt en dat het later onderling verrekend zal worden. Bovendien vraagt Jan aan Carel

dat mocht hij komen te overlijden of Carel dan zijn geld aan zijn vrouw Maaike Adriaensen

zou willen overhandigen. In de brief wordt melding gemaakt dat Jan een schuld van 30 gul-

den zou hebben maar voor Jan Adriaensen is het niet duidelijk en vraagt zich af of deze 30

gulden niet van een kennis van hem is. Zodra hij die kennis ziet zal hij het regelen.

Verder loopt er een suikerhandel tussen Jan Adriaensen en Pieter Penne niet vlot en vraagt

Jan zich af waar het aan zou kunnen liggen en waarom Pieter Penne zo weinig voor de suiker

gekregen heeft, welk gestuurd is met Jan Marcus.

Tot slot wenst hij zijn vriend een gelukkig en zalig nieuwjaar.

 

 

Bij deze context horen de volgende brieven: