Wat zoek je in de Digitale Collectie Zeeland?

Inhoud brief

Op 9 januari 1672, schreef J. Clerck een brief aan meester chirurgijn Johannis Berckman uit Middelburg. De brief werd voor de reis naar de Republiek aan een vriend meegegeven. De relatie van de schrijver met Johannis Berckman is niet duidelijk. In de brief wordt voornamelijk de goede aankomst in Suriname, op nieuwjaarsdag vermeld. Belangrijker is de vermelding van het emorme water-tekort gedurende de reis, zodat ze 8 tot 10 dagen moesten leven van “een pintte daeghs.” Ook zijn er in Suriname veel zieken, met een hoge sterfte aan difterie en belliac (droge koliek).[1] De brief eindigt met een groeten aan de hele familie en een gelukkig, zalig nieuwjaar. Uit een andere brief van De Clercq wordt duidelijk dat hij met het schip Aerdenburgh is gearriveerd in Suriname.[2]

Biografische gegevens J. Clercq en Johannis Berckman

Literatuur

Noten

  1. dbnl.org Belliac is afgeleid van het Engelsche (dry) belly ache, droge koliek, een vroeger in Suriname veel voorkomende ziekte, reeds door P. Fermin in Traité des maladies les plus fréquentes à Surinam (Maastricht, 1764) beschreven. Naar de symptonen leek de ziekte veel op loodvergiftiging. Dr. van Leent schreef in zijn artikel 'La Guyane néerlandaise' in Contributions à la Géographie médicale (Paris 1881) de ziekte aan loodvergiftiging toe, veroorzaakt door het gebruik van regenwater dat door loden leidingen werd opgevangen. Door het vervangen van deze leidingen van lood door ijzeren is de ziekte zeldzaam geworden.
  2. Brief aan Johannis van Roosbeke in Middelburg, 11 januari 1672 en brief aan Pieter de Clercq, dokter in de medicijnen te Middelburg, 9 januari 1672
Bij deze context horen de volgende brieven: