Wat zoek je in de Digitale Collectie Zeeland?

 

 

 

 

 

 


Jan Siereveld(t) uit Middelburg is geboren in het jaar 1742. In het jaar 1778 is hij schipper in dienst van de Oost Indische Compagnie als hij aan Kaap trouwt met Alida van Elve( van Ellewee) een dochter van een Kaapse familie. In de herfst van 1787 gaat het gezin naar Nederland waarna zij na aankomst in Middelburg verhuizen naar Breda. Daar is Jan Siereveld in 1788 overleden. Op 3 juli 1790 hertrouwt Alida van Elve (van Ellewee) met Joris Crafford Middelaar (luitenant-kolonel der mariniers). Alida is op 59 jarige leeftijd overleden te Breda.

lees meer over Siereveld in het engelstalige boek: Commanders of Dutch East India Ships in the Eighteenth Century / J.R. Bruijn

lees meer over oude Kaapse families:

https://vanbuurenfamilytree.files.wordpress.com/2014/08/oudekaapschefamilien-1.pdf

 

 

Bij deze context horen de volgende brieven: