Wat zoek je in de Digitale Collectie Zeeland?


Literatuur

-Suze Zijlstra, 'Vrije en onvrije vrouwen in zeventiende-eeuws 'Zeeuws' Suriname', in: Zeeland 25/3 (2016) 91-98.Bij deze context horen de volgende brieven: