Wat zoek je in de Digitale Collectie Zeeland?

Samenvatting inhoud brief

Sluis Palmeniribo RP-T-1905-106 Sluis op de plantage Palmeniribo te Suriname, tekening Dirk Valkenburg, ca. 1708, collectie Rijksmuseum, Amsterdam, RP-T-1905-106 Lieve de Meij schrijft op 31 december uit Torarica, Suriname aan Jan Lievens de Moor in het Lange Groenewoud in Vlissingen en meldt dat hij diens koopwaar redelijk goed heeft verkocht en zijn uiterste best heeft gedaan om betaling daarvan te krijgen. Vooralsnog heeft hij, per schip van Cornelis Bastiaense, niet meer dan een brandewijnvat met daarin 1.278 pond suiker kunnen verschepen. De rest hoopt hij met het eigen schip mee te brengen. Bij de Spaanse zeep is er veel lekkage geweest, zodat deze niet goed droog was om te kunnen gebruiken. Hij had er anders goede winst op kunnen maken, want de markt was goed. Hij vertrouwt in maart of uiterlijk april 1672 naar patria te kunnen vertrekken, want hij heeft geen reden om zijn verblijf te verlengen.

Jan Lievens de Moor
Van Jan Lievens de Moor en Catharina van Zuijmen wordt op 29 oktober 1651 te Vlissingen zoon Lieven en op 18 november 1653 dochter Agatha gedoopt.[1]

Lieve d’Meij
Een Lieve de Meij, weduwnaar van Catalina den Aer, trouwt op 13 juni 1691 te Hulst met Tanneke de Paep, weduwe van Hendrick Rooden.[2]
De Staten van Zeeland en Suriname bevatten een bewijs van gagebetaling: ‘Lieven de Meij matroos over 14¾ m[aent] gagie ordonnantie 22 januarij 1669’.[3]

Lange Groenewoud
In de binnenstad van Vlissingen bestaat nog de straat Groenewoud. Vroeger kende Vlissingen het Korte Groenewoud en het Lange Groenewoud.[4] Het is daarom waarschijnlijk dat Jan Lievens de Moor in het stuk tussen de Lepelstraat en de Bierkaai heeft gewoond.

Spaanse zeep

Spaanse, Venetiaanse zeep, aanvankelijk uit Zuid-Europa geïmporteerde harde witte of gemarmerde uit olijfolie gefabriceerde zeep; later ook naar de Spaanse methode in Nederland vervaardigd. Veelal aangewend voor medische doeleinden of als toiletzeep.[5]

Noten
[1] ZA, 7387 Familie van der Swalme inv. nr. 5673.
[2] DTBL Hulst 32 (NG trouwregister 1686-1701) bladnr. 69. 
[3] ZA, Gids102 Gids Staten van Zeeland en Suriname, 1667-1684 (1692) inv. nr. 447 Aan Lieven de Meij, van Vlissingen, matroos onder commandeur Jacob Freth, voor 14¾ maand  gage volgens ordonnantie van 22 januari 1669.
[4] H.P. Winkelman Geschiedkundige plaatsbeschrijving van Vlissingen (Vlissingen 1873) passim.
[5] WNT.Bij deze context horen de volgende brieven: