Wat zoek je in de Digitale Collectie Zeeland?

Inhoud brief

Rede ParamariboDe rede van Paramaribo in het laatste kwart van de zeventiende eeuw Sijmon Lijon schrijft op 13 januari 1672 vanuit Suriname aan ‘zijn vrouw’ Nelken Frans in de Lange Noordstraat in Vlissingen en meldt dat hij gezond is en hoopt hetzelfde van haar. Hij schrijft een goede overtocht van slechts acht weken te hebben gehad en hoopt een korte reis te maken. Een reis van acht weken was inderdaad voorspoedig, in deze tijd moet dat betekent hebben dat het schip bijna voortdurend de wind mee heeft gehad.
Ook hoopt Lijon dat Nelcken Frans zijn vrouw behulpzaam zal zijn. Hij besluit met groeten aan zwagers, zusters, alle vrienden en moeder, die hij in gezondheid hoopt weer te zien.

Simon Lijon
Het curieuze aan deze brief is dat in de aanhef sprake is van Nelcken Frans als ‘de huisvrouw van Simon Lijon.’ Daarvan zijn nog twee voorbeelden van brieven waarbij dit het geval is. Uit de brief blijkt echter duidelijk dat Nelcken Frans zijn nicht is die voor de vrouw van Lijon zorgt, terwijl hij in de andere brieven ondertekent als de man van Nelcken Frans. Simon Lion komt voor als lidmaat van de Nederduitsch-Gereformeerde kerk van Vlissingen in april 1665. Hij doet dan belijdenis en is woonachtig in de Palingstraat.[1] In januari 1665 wordt Neeltje Frans gemeld als lidmaat van de Nederduitsch-Gereformeerde kerk in Vlissingen, zij is dan al woonachtig in de Lange Noordstraat.[2] De vrouw van Lijon is dus wellicht hulpbehoevend geworden en bij hun nicht, Nelcken in gaan wonen en wordt daar verzorgd. De Lange Noordstraat, in de brief Langenortstrate en tegenwoordig Noordstraat, is een straat in de binnenstad van Vlissingen.[3]

Literatuur
*G.W. van der Meiden, Betwist bestuur. De eerste bestuurlijke ruzies in Suriname, 1651-1753 (Amsterdam, 2008).
*John H. de Beye, Torarica, de oude hoofdstad van Suriname (Zutphen, 2017).
*F. Dikland, Zeeuwse archivalia uit Suriname en omliggende kwartieren 1667 – 1683 (2003).
*F. Oudschans Dentz, 'De herkomst en betekenis van Surinaamse plantagenamen', in: De West-Indische Gids 26/nr. 1 (1954) 147-180.
*Tobias van Gent, et al., Zeeuwse zeehelden. Uit de zestiende en zeventiende eeuw (Vlissingen, 2012).

Noten
[1] Site Zeeuwen gezocht (29 november 2019), Gemeentearchief Vlissingen, DTBL Vlissingen 23, K 483, fol. 88.
[2] Site Zeeuwen gezocht (29 november 2019), Gemeentearchief Vlissingen, DTBL Vlissingen 23, K 483, fol. 86 verso.
[3] H.P. Winkelman Geschiedkundige plaatsbeschrijving van Vlissingen (Vlissingen, 1873) passim.

Bij deze context horen de volgende brieven: