Wat zoek je in de Digitale Collectie Zeeland?

Inhoud brief
RP P 1920 2671AZeeslag tijdens de Tweede Engelse Oorlog, prent Wenceslaus Hollar, 1666, Collectie Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-1920-2671(A) Madeleenke Thijssen schrijft op 4 september 1664 aan haar man die stuurman is voor schipper Leendert Mathijssen op de vloot die bij St. Chritoffel ligt. Na de beleefdheidsuitwisselingen over de gezondheid meldt zij dat hun kind erg ziek is geweest, maar nu weer aan de beterende hand en al op de trap aan het klimmen is en om zijn vader roept en ook al op straat gelopen heeft naar zijn oma toe. De zus van Jan, Addie is langs geweest en zij heeft gezegd dat ze vindt dat de Nederlanders geen recht op het land in Amerika hebben, maar ook Chiel de Bree zal naar het westen komen. Dochter Sara is bevallen van een dochter en Dick heeft een zoon gekregen, terwijl Francien Helken binnen twee weken gaat trouwen. Lourens Ketelaer wordt iedere dag thuis verwacht. De schepen mogen niet uitvaren naar Frankrijk in verband met de oorlogsdreiging en worden al volop voorzien van bemanning voor de oorlog.

Thijssen en Jansen Pul
Op 30 maart 1660 doet Magdaleentje Thijssen belijdenis voor de Nederduits-Gereformeerde kerk in Vlissingen. Zij is woonachtig in de Lange Noordstraat. Het is echter onduidelijk of deze Magdaleentje ook de briefschrijfster Madeleenke is. Als dat wel zo is zal ze in 1664 ongeveer 25 jaar oud zijn geweest.[1]

Literatuur
*Gijs Rommelse, The Second Anglo-Dutch War (1665-1667). Raison d’état, mercantilism and maritime strife (Hilversum, 2006).
*A. Doedens, Liek Mulder, Nederlands-Engelse oorlogen. Door een zee van bloed in de Gouden Eeuw, 1652-1674 (Zutphen, 2016).

Noten
[1] Site Zeeuwen Gezocht (27 november 2019), aldaar: Gemeentearchief Vlissingen, DTBL Vlissingen 23, K 483, folio 51 verso.

Bij deze context horen de volgende brieven: