Wat zoek je in de Digitale Collectie Zeeland?

SK A 439Veroverde Engelse schepen na de Vierdaagse Zeeslag De veroverde schepen 'Swiftsure', 'Seven Oaks', 'Loyal George' en 'Convertine' worden het Goereese Gat binnengebracht na de Vierdaagse Zeeslag, 11-14 juni 1666, olieverf op doek, Willem van de Velde de Jonge, 1666, Collectie Rijksmuseum Amsterdam, SK-A-439Samenvatting brief
Op 15 april 1665 schrijft moeder Nousters haar zoon Adriaen, die met zijn vriend Frans varende is op een schip genaamd de Jager. Zij laat hem weten dat het haar, zijn zuster en haar kinderen goed gaat en voorts met haar moeder en haar kinderen en al zijn vrienden. Ze spreekt de hoop uit dat dit ook geldt voor haar zoon Adriaen en vriend Frans. Dat hij de juiste levenswandel mag hebben en uiting geeft aan zijn geloof, is haar wens, die ze lardeert met enkele uitspraken uit de bijbelboeken Paulus en Daniël, om hem goede moed in te spreken en dat zij beiden veilig mogen zijn in Gods bescherming, maar eigenlijk hoopt zij dat hij een baan aan de wal zal vinden, omdat het leven maar kort is. Zij groet Adriaen en doet dit tevens namens zijn broer, van wie zij niet weet waar hij zich op dit moment ophoudt. Verder groet zij Adriaen en Frans namens haar moeder. Frans vooral óók namens Maeijken Noster, die hem een goede nacht wenst en dit hem zelf graag had geschreven, maar het schrijven nog niet onder de knie heeft.

Adriaen Tant
Of schipper Adriaen Tant 's lands dienst of op een koopvaardijschip diende is uit bovenstaande brief niet duidelijk. Wel komt hij zes jaar later voor als schipper van de WIC als hij op Suriname vaart en daar wisselbrieven, vaten spek en vlees, bedorven buskruit en victualie voor soldaten brengt of meeneemt. Na 1672 komt hij niet meer voor in de administratie.[1] 

Literatuur
*J.R. Bruijn, The Dutch Navy of the seventeenth- and eighteenth centuries (Columbia (South Carolina), 1993).
*Gijs Rommelse, The Second Anglo-Dutch War (1665-1667). Raison d’état, mercantilism and maritime strife (Hilversum, 2006).
*A. Doedens, Liek Mulder, Nederlands-Engelse oorlogen. Door een zee van bloed in de Gouden Eeuw, 1652-1674 (Zutphen, 2016).

Noten
[1] ZA, GIDS102, Gids Staten van Zeeland en Suriname, 1667-1684 (1692), inv.nrs. 922, 924, 963, 1055.


Bij deze context horen de volgende brieven: