Wat zoek je in de Digitale Collectie Zeeland?

Samenvatting brief

SK A 439Veroverde Engelse schepen na de Vierdaagse Zeeslag De veroverde schepen 'Swiftsure', 'Seven Oaks', 'Loyal George' en 'Convertine' worden het Goereese Gat binnengebracht na de Vierdaagse Zeeslag, 11-14 juni 1666, olieverf op doek, Willem van de Velde de Jonge, 1666, Collectie Rijksmuseum Amsterdam, SK-A-439 Tanneke Frans groet op 16 februari 1665 haar man Arij Willemsen en laat weten samen met haar dochter nog in goede gezondheid te zijn en hoopt dat ook van hem.  Ze heeft vernomen dat Willemsen in Rochelle gearriveerd is, maar liever zou ze hem in Vlissingen zien terugkeren, want ‘de zee is soo vol Engelsen datter niet een scijp duercomen can ofte sij werden genoomen’ (dat er zoveel Engelse schepen op de Noordzee kruisen dat haast elk schip wordt buitgemaakt). Ze bid voor een behouden thuiskomst. Aangezien hij in Rochelle is wil ze vragen hof hij kan nagaan bij Andries Thijssen of haar zoon (wellicht uit een eerder huwelijk met een overleden man) nog aan boord is bij vlootvoogd Abraham Crijnssen, want ze weet niet waar haar zoon naartoe gegaan is of dat hij naar huis terug komt. Van Thijssen weet ze dat deze van Lissabon naar huis toe vaart. Als afscheid groet ze Willemsen, ook namens haar dochter en wenst hem duizend goede nachten.

Literatuur
*J.R. Bruijn, 'Kaapvaart tijdens de tweede en derde Engelse Oorlog', in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 90 (1975) 408-429.
*Edwin Quak, De Nederlandse kaapvaart tijdens de Tweede en Derde Engelse Oorlog (Maasdijk/Leiden, 2006).
*J.R. Bruijn, The Dutch Navy of the seventeenth- and eighteenth centuries (Columbia (South Carolina), 1993).
*Gijs Rommelse, The Second Anglo-Dutch War (1665-1667). Raison d’état, mercantilism and maritime strife (Hilversum, 2006).
*A. Doedens, Liek Mulder, Nederlands-Engelse oorlogen. Door een zee van bloed in de Gouden Eeuw, 1652-1674 (Zutphen, 2016).

Noten


Bij deze context horen de volgende brieven: