Wat zoek je in de Digitale Collectie Zeeland?

Inhoud Brief

Het eerste deel van de brief is een kopie van een reeds eerder verstuurde brief, die verstuurd was met het schip de Biecurf (Bijenkorf) van kapitein Jacob Soeteling: Ruijven bericht aan weduwe Maria Huijgens, dat het nieuws van het uitbreken van de oorlog met Engeland en Frankrijk hem op 4 juni 1672 bereikt heeft via kapitein Pieter Doncker van het schip Anna. Hij zal haar twee Surinaamse vaten suiker zenden, die samen netto 1.376 pond wegen. In het tweede deel bevestigt hij het versturen van de twee vaten suiker met het schip ’t Witte zeepaard van kapitein Pieter Jaspers Heerentse, met bijgevoegd cognossement. Later zal nog meer verstuurd worden naar haar.

Maria Huijgens en J.V. Ruijven

In de archivalia duikt in deze tijd slechts één Maria Huijgens op. Zij trouwt op 25 september 1677 te Zanddorp nabij Hulst met Pieter Jacobs en gaat in Hulst wonen, terwijl ze zelf geboortig is in Veere. Zekerheid dat dit de Maria Huijgens uit deze brief betreft is er echter niet.[1]

Suriname in het derde kwart van de zeventiende eeuw

Literatuur

Noten

  1. ZA, DTBL Hulst 31, (NG trouwregister 1669-1686)
Bij deze context horen de volgende brieven: