Wat zoek je in de Digitale Collectie Zeeland?

Inhoud brief

Maaike Lievens laat haar man Pieter Mesu op 14 april 1665 weten dat zij nog gezond is, net als haar moeder. Pieter Meseur dient op de vloot die voor Sint Maarten (West-Indië) ligt onder kapitein Lambrechtsen op het schip van Jan Gillissen. Ze verbaast zich er over dat ze nog niet meer brieven van hem ontvangen heeft, omdat er al veel brieven over land gekomen zijn uit de vloot. Zijn vorige brief kreeg ze acht dagen nadat ze zelf geschreven had. Ze weet niet of hij al gehoord heeft dat zij bevallen is van een zoon die Jan werd genoemd en die op 18 januari werd geboren. Daarvan was ze erg ziek geweest en heeft nog steeds een broze gezondheid. Haar zoon verlangt ook erg naar zijn vader en hoopt dat hij een broek meenemen zal van zijn reis. Ze doet de groeten aan haar eigen broer en meldt dat nicht Susanna die op de Singel woont in ondertrouw is gegaan met haar knecht.

Deze brief is er een in een serie van vier brieven die waarschijnlijk allemaal door dezelfde schrijver zijn geschreven. Iemand die deze diensten tegen betaling aanbood. Telkens komt de verschijning van een planeet aan het hemellichaam aan bod en de biddag die in de kerken van de stad Vlissingen worden gehouden voor de vloot.[1]

Maaike Lievens en Pieter Meseur

Strijd ter zee tijdens de Tweede Engelse Oorlog in 1665

Literatuur

Noten

  1. brief van moeder Aderiaentjen Cornelis aan Cornelis Nieuwland (17 april 1665), brief van Constijnken Sijmoens aan haar zoon Cornelis Nijewelant (16 april 1665), Adriaentien Cornelis aan zoon Jacob Leenders (17 april 1665) en Maeijken Lievens aan Pieter Meseur (15 april 1665).


Bij deze context horen de volgende brieven: