Wat zoek je in de Digitale Collectie Zeeland?

Inhoud brief

Deze brief is er een in een serie van vier brieven die waarschijnlijk allemaal door dezelfde schrijver zijn geschreven. Iemand die deze diensten tegen betaling aanbood. Telkens komt de verschijning van een planeet aan het hemellichaam aan bod en de biddag die in de kerken van de stad Vlissingen worden gehouden voor de vloot.[1]

Cornelis Nijewelande en Adriaenken Cornelis

Commissievaart tijdens de Tweede Engelse oorlog en het schip de Goude Poorte

Literatuur

Noten

  1. brief van moeder Aderiaentjen Cornelis aan Cornelis Nieuwland (17 april 1665), brief van Constijnken Sijmoens aan haar zoon Cornelis Nijewelant (16 april 1665), Adriaentien Cornelis aan zoon Jacob Leenders (17 april 1665) en Maeijken Lievens aan Pieter Meseur (15 april 1665).


Bij deze context horen de volgende brieven: