Wat zoek je in de Digitale Collectie Zeeland?

Inhoud brief

Dirck Abrahamsen heeft een samenwerkingsverband gevormd met drie andere opvarenden van het schip Poelwijck: schipper Cornelis Berghe, Johan van Melckebeecke en opperstuurman Jan Janssoon Hoijmaijer. Eerder was ook onderstuurman Jacob Slabbers hierbij, maar deze overleed. Zelf meldt Abrahamsen ook sterfelijk te zijn, maar hij gaat daar niet verder op in. Aan de plotse inleiding over de zakelijke deal valt op te maken dat Abrahamsen hier eerder over heeft gecorrespondeerd met koopman Ackerman te Middelburg. De vier sturen hem tien olifantstanden, dat vergezeld wordt van het cognossement. Dit wordt verstuurd met het schip Het fort Zeelandia van schipper Cornelis Bastiaenssen. Ook melden ze dat een partij suiker met een ander schip zal worden verstuurd. Omdat de zeelieden in dienst zijn van de WIC (en daarom zelf geen goederen mogen vervoeren en verkopen) vragen ze aan Ackerman of deze hieraan geen ruchtbaarheid wil geven.

Personen in de brief

Biografische gegevens Dirck Abrahamsen en Pieter Ackermans

Literatuur

Noten

 

 

 

 

 

 

 

Bij deze context horen de volgende brieven: