Wat zoek je in de Digitale Collectie Zeeland?

 

 

 

 

 

 


Inhoud brief

Jan Adriaensen schrijft zijn vriend Carel Abramsen. Hij schrijft dat hij de vorige brief

van Carel ontvangen heeft en dat de goederen van het schip Soetelinck zijn aangekomen.

De goederen heeft hij nog niet in handen, aangezien het schip nog niet gelost is.

Jan Adriaensen schrijft dat hij uit de vorige brief van Carel vernomen heeft dat zijn baas

is overleden. Jan krijgt nog geld van zijn baas, hij stelt aan Carel voor dat Carel het

geld houdt en dat het later onderling verrekend wordt. Bovendien vraagt Jan aan Carel om

zijn geld bij een eventueel overlijden te willen overhandigen aan zijn vrouw Maaike

Adriaensen.

In de brief wordt melding gemaakt dat Jan een schuld van 30 gulden zou hebben maar voor

Jan Adriaensen is het een en ander niet duidelijk en vraagt hij zich af of deze 30 gulden

wel voor hem is maar wellicht voor van een kennis van hem.

Zodra hij die kennis ziet zal hij het regelen.

Verder loopt er een suiker handel tussen Jan Adriaensen en Pieter Penne niet vlot tevens

vraagt Jan Adriaensen zich waar het aan zou kunnen liggen dat Pieter Penne zo weinig voor

de suiker gekregen heeft, welke gestuurd is met Jan Marcus.

Tot slot wenst hij zijn vriend een gelukkig en zalig nieuw jaar.

 

Jan Andriessen is kapitein op de Aerdenburgh en gehuwd met Anne Janse(n).

In brief HCA 30-223 Andries Middelburg 14 september 1672 schrijft hij aan zijn vrouw.

Carel Abramsen is scheepstimmerman.