Wat zoek je in de Digitale Collectie Zeeland?

Inhoud brief

Op 10 januari 1672, schreef Alexander Batij een brief aan Abraham Sis, koopman te Vlissingen. Hierin wordt de geadresseerde medegedeeld, dat ten gevolge van het overlijden van de heer Bolle, al zijn comissies zijn vervallen in handen van de Gouverneur Pieter Versterre. Deze heeft vervolgens enige van die zaken overhandigd aan Alexander Batij. Deze laat nu Abraham Sis weten, dat hij de oxhoofden wijn in zijn huis bewaard, en hij hoopt die voor een goede prijs te verkopen. Eveneens is Rafel Aboal aangesproken over een wisselbrief, die hij beloofd nu te voldoen met een rente van 25 %. Alexander prijst daarna zichzelf aan, om handelsvertegenwoordiger voor Abrham Sis te blijven. Tenslotte wordt vermeld, dat de schippers Jan Andriesen en Jacob Soetelinck zijn gearriveerd, bovendien ook een schip met paarden, waarop kapitein De Vooght het bevel voert.

Pieter Versterre

Pieter Versterre (Vlissingen, eerste helft v. 17e eeuw - Paramaribo, 22 maart 1677) was een Nederlands militair. Hij was vermoedelijk de zoon van Samuel Claes Versterre, boekhandelaar en stadsdrukker in Vlissingen. Pieter ging het leger in en vertrok in 1667 als vaandrig voor de Staten van Zeeland naar Suriname dat in dat jaar door Abraham Crijnssen op de Engelsen veroverd was. In Suriname werd Versterre bevorderd tot commandeur van de troepen, eerst onder Crijnssen en daarna onder diens opvolger, Philip Julius Lichtenberg. Na het vertrek in 1671 van Lichtenberg werd Versterre aangesteld tot gouverneur ad interim.[1]

Bronnen

Noten

  1. Benjamins, H.D. en J.F. Snelleman, Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië (Den Haag/Leiden: Martinus Nijhoff/E.J. Brill, 1914-1917) 713-714.
Bij deze context horen de volgende brieven: