Wat zoek je in de Digitale Collectie Zeeland?

Inhoud brief

Op 9 januari 1672, schrijft J.Clerq een brief aan Pieter de Clerq in Middelburg. De brief werd geschreven vanuit Paramaribo in Suriname, vanaf het schip Aerdenburg. Opvallend is, dat in de adressering uitsluitende de naam Pieter de Clercq, doctor in de medicijnen tot Middelburg, is vermeld. Aangezien iedereen wel wist waar deze arts woonde, zou deze brief ook zeker zijn aangekomen. Belangrijk is de vermelding van goede aankomst in “Zurignam”, wat bereikt werd na tien weken en drie dagen zeilen. Echter is er een groot gebrek geweest aan water, zodat ze hebben moeten leven op een “pinte water daeghs”, en bij aankomt was het water compleet verbruikt. Ook werd er twee maal daags gort gegeten, om water te sparen. Over de oorzaak van dit watergebrek wordt niet verder gesproken zodat onduidelijk blijft of er onvoldoende ingeslagen was of de reis langer duurde dan gepland. Het was immers vrij normaal dat een reis naar de west tien weken vergde. Verder wordt nog vermelding gemaakt van een zekere 'monseigneur' aan boord, die normaal gesproken behoorlijk veel wijn dronk, maar nu toch ook op een 'pinte water daags' moest leven. Tenslotte wordt er een zalig nieuwjaar gewenst en de groeten gedaan aan de verdere familie.

Bronnen

Noten

Bij deze context horen de volgende brieven: