Wat zoek je in de Digitale Collectie Zeeland?

Inhoud brief

Grenada 2017Grenada ligt ten zuidwesten van Barbados en noordelijk van Trinidad en Tobago, bron: Google MapsOp 16 oktober 1780 versturen de stuurmannen Daniel Gadgens en H. Laarman de reders of bevrachters van hun schip, Turing & zoon te Middelburg, een brief over de ongelukkig verlopen reis van hun schip. De kapitein is al acht dagen ziek en houdt al zes dagen het bed en is niet in staat te schrijven. Daarom doen de stuurlieden dit. Hoewel de brief taalvast is geschreven komen er toch wat opmerkelijke schrijffouten in voor. Zo houdt de kapitein het 'betd' terwijl dit of met een d of met dt werd geschreven. De betreffende kapitein is waarschijnlijk Thomas Cuming, blijkens een eerdere brief aan dezelfde reders van 26 september 1780.[1]

In de laatste week is er veel gebeurd, want ter hoogte van het eiland Grenada in het Caribisch Gebied is het schip in een orkaan terecht gekomen. Wat de oorspronkelijke bestemming was is niet bekend, maar hoogstwaarschijnlijk heeft het schip Demerara aangedaan[2] en is het op de retourreis door weer en wind waarschijnlijk behoorlijk van zijn koers geraakt en naar de West-Indisch eilanden verleierd. Op 11 oktober, 's ochtends vroeg om 5 uur stootte het schip op de kliffen bij het eiland Grenada. Waarschijnlijk is dit de zuidkust geweest, maar zeker is dat niet. Nog geen acht uur later stond er al tien tot elf voet water (meer dan drie meter) in het ruim en moest het schip om drie uur 's middags door de bemanning worden verlaten. De lading bestond op dat moment uit 206 vaten suiker, 35 balen katoen en 4 vaten koffie. Het schip was dus al aan de retourreis begonnen.

Thomas Jefferys, Cart de l'Isle de la Grenade (1775) -het westen ligt naar onder. Het schip van Gadgens en Laarman is waarschijnlijk gestrand op de kliffen van de zuidkust (rechterzijde)

Grenada 1775Thomas Jefferys, Cart de l'Isle de la Grenade (1775) -het westen ligt naar onder. Het schip van Gadgens en Laarman is waarschijnlijk gestrand op de kliffen van de zuidkust (rechterzijde)De beide stuurmannen schrijven hun brief vijf dagen na het verongelukken van het schip. In die tussentijd is getracht zoveel mogelijk van vracht en waardevolle zaken te bergen van het schip, maar het schip ligt inmiddels 'gekentert' en is een speelbal van de golven. Welbeschouwd heeft de bemanning het er nog goed afgebracht, want zo schrijven de stuurmannen, er zijn dertien schepen op zee gebleven waarvan negen Hollandse. De brief is getekend in 'la Bee', een plaatsnaam die vooralsnog niet op oude kaarten is teruggevonden.[3]

Schip en storm van 11 oktober 1780

Biografische gegevens Gadgens, Laarman en Turing & zoon

Noten

  1. HCA 30 347, brief van Cuming aan James Turing en Zoon, 26 september 1780.
  2. Idem.
  3. Old Maps online, Thomas Jefferys, kaart Grenada (1775)

 

 

 

 

 

 

 

Bij deze context horen de volgende brieven: