Wat zoek je in de Digitale Collectie Zeeland?

Inhoud brief

Abraham Lemêtre is handelsagent voor de koopman Heijsselaer uit Middelburg op het eiland St. Christoffel (St. Kitts). Hij verzend hen een wissel voor de verkoop van de pijp Madeira wijn en twee kisten met suiker. Het merk dat op de kist stond is in de marge weergegeven als een hoofdletter M met tussen de benen van de M een halve g of 8. De suiker weegt netto 1728 pond. Opvallend is dat Lemêtre de cijfers onder de tien zowel arabisch als voluit schrijft. Graag had Lemêtre nog meer geld gestuurd, maar het zit niet mee met de verkopen van de gezonden goederen van Heijsselaer. Hij moet alle gestuurde handschoenen en een andere partij zijde linten nog verkopen omdat er geen vraag naar is. Desalniettemin hoopt hij deze te verkopen voordat hij naar huis komt. Ook hoopt hij voor Heijsselaer nog een partij wijn te verkoopen, waarvoor hij beloofd zijn best te zullen doen (met Gods hulp). Tot slot merkt Lemêtre op dat het plezierig was dat Heijsselaer het ‘avontuur’ met hem ondernomen heeft handel met hem te drijven. Hij groet zijn familie en sluit nederig af met ‘uw dienaar.’

Biografische gegevens over Heijsselaer en Lemêtre

Noten

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij deze context horen de volgende brieven: