Wat zoek je in de Digitale Collectie Zeeland?

Inhoud brief

Biografische gegevens Jean le Grand

Biografische gegevens Pieter Sandra

De familie Sandra, een koopliedengeslacht in de lakenhandel, kwam tijdens het Twaalfjarige Bestand vanuit Tourcoing (Noord-Frankrijk) naar Middelburg, waar zij in ieder geval in 1618 belijdenis deden.[1] Op 7 oktober 1674 werd Pieter Sandra benoemd als diaken van de Kerkenraad van de Nederduitse Gereformeerde Gemeente (later Hervormde Gemeente) te Middelburg.[2] Pieter Sandra sr. overleed in 1692, waarna de zaken door zijn gelijknamige zoon werden overgenomen.[3] Pieter Sandra jr. werd op 26 januari 1728 begraven in de Oude Kerk in Middelburg. Bij zijn overlijden was hij woonachtig aan de Dam.[4]

Bronnen

Noten

  1. Johan Francke en Katie Heyning, Wy zwijgen van de scha, zoo vaak hen toegekomen.' Het leven van koopman, reder, politicus, procureur, reclamant, kunstverzamelaar en patriciƫr Jean Walleran Sandra (1672-1706)', in: Archief (2010) 89.
  2. F. Nagtglas, De algemeene kerkeraad der Nederduitsch-hervormde gemeente te Middelburg van 1574-1860 (Middelburg 1860) 159.
  3. Francke en Heyning, Wy zwijgen van de scha, zoo vaak hen toegekomen.', in: Archief (2010) 95.
  4. ZA, Rekenkamer D, inv.nr. 59861.
Bij deze context horen de volgende brieven: