Wat zoek je in de Digitale Collectie Zeeland?

Inhoud brief

Blijkens een plantagelijst op de ‘Caerte van de rivier Demerary van Ouds Immenary, gelegen op Suyd Americaes Noordkust ...’ bezat John Pooler in 1759 de plantage Little Barbados,[1] terwijl in de brief ook sprake is van de plantage York.

Kapitein Tienken wordt genoemd in de Middelburgsche Courant van 29 september 1781 als kapitein van het schip Het Vertrouwen, dat door de Engelsen in beslag genomen was en bij een aantal schepen hoorde die op Demerary voeren.[2] Kapitein Nop voer in de jaren zeventig, en wellicht ook nog in 1780 voor de Sociëteit ter Navigatie op Esseqeubo en Annexe Rivieren.[3]

Firma Spoors & Sprengers

Vooral de firma Spoors & Sprengers concurreerde sterk met de Sociëteit ter Navigatie op Esseqeubo en annexe Rivieren in de koloniën van Esseqeubo, Demerary en Berbice. Vooral Adriaan Spoors had goede familiebanden binnen de WIC en in politieke kringen. Toch moest door tegenvallende resultaten Johan Valentijn Sprenger surseance van betaling aanvragen op 18 januari 1781. Spoors & Sprenger wist aanvankelijk sterk te concurreren omdat de reistijd van de schepen van de SNER gemiddeld 333 dagen was, tegen die van Spoors & Sprengers 292 dagen op Essequebo.[4]

Literatuur

Noten

  1. Laurens Lodewyk van Bercheyk, Caerte van de rivier Demerary van Ouds Immenary, gelegen op Suyd Americaes Noordkust ... (S.l., s.a.).
  2. Middelburgsche Courant, 29 september 1781, pag. 2
  3. Ruud Paesie, ‘De ‘Societeyt ter Navigatie op Essequebo en annexe Rivieren,’ bijlage.</
  4. Ruud Paesie, ‘De ‘Societeyt ter Navigatie op Essequebo en annexe Rivieren,’ 305-306.
Bij deze context horen de volgende brieven: