Wat zoek je in de Digitale Collectie Zeeland?

Notaris van Huemen

Naersen familiewapenFamiliewapen Van Naerssen, bron: Zeeuws Archief, toegang 1854, inv.nr. 1982.20, Register houdende ingekleurde afbeeldingen van familiewapens die in 1793 in de kerken in Middelburg aanwezig waren, met indices op familienaam, circa 1795Toen David van Huemen deze akte in 1653 opmaakte waren meerdere Van Huemens notaris te Middelburg. David was dat al in 1637. Hij komt dan als notaris voor in de weesakten van Middelburg, onder andere om de voogdij te regelen over de vijf 'noch onmondighe' kinderen van een Jan Heindrick van Huemen. Dat is misschien dezelfde als Jan van Huemen die in 1632 optrad als controleur van de Grafelijke tol te Middelburg.[1] Enkele maanden daarvoor is op 23 april 1637 een Daniël van Huemen tot notaris benoemd op recommandatie van de Magistraat van Middelburg.[2] In 1643 wordt ook nog een Johan van Huemen als notaris in Middelburg benoemd, ook weer op recommandatie van de Magistraat.[3] Op 9 april 1653 overleed een Pieternella van Huemen, wonende in de Korte Giststraat.[4] Een Anna van Huemen is op 6 mei 1656 overleden, haar adres wordt vermeld als Giststraat.[5] In welke familierelatie zij stonden tot Jan, Daniël, David of Johan Van Huemen is niet duidelijk.

Revixit van Naerssen

Revixit van Naerssen (1619-1691) was in 1653 wijnhandelaar in Middelburg.[6] Hij was geboren in Rotterdam. Op 10 november 1649 trouwde hij in Middelburg met Catharina Boone (1631-1669). Ze kregen tien kinderen, zes ervan overleden jong. Na het overlijden van zijn echtgenote hertrouwde hij in Nantes (Frankrijk), waar hij ook wijnhandelaar was, met Magdaleine Gaffan. Uit dat huwelijk werden nog vijf kinderen geboren.[7] Hij overleed in Rotterdam op 21 december 1691. Revixits vader was de eerste die de merkwaardige voornaam Revixit kreeg toebedeeld. Het verhaal gaat dat zijn moeder van hem beviel toen ze net haar man van de dood had gered. Ze trof hem bedwelmd door kolendampen in zijn kantoor, sleepte hem naar een andere kamer, waar het haar lukte hem weer bij zijn positieven te krijgen en waar ze meteen ook beviel van haar vierde kind. De vader vond toen dat het kind Revixit ('hij leefde weer') moest heten.[8] In de generaties daarna duikt die naam bij herhaling op in de familie Van Naerssen.

Literatuur

Noten

  1. Zeeuws Archief, toeg.nr. 2, inv.nr. 1669, folio 164.
  2. Zeeuws Archief, toeg.nr. 2, inv.nr. 1669, folio 189v.
  3. Zeeuws Archief, toeg.nr. 2, inv.nr. 1669, folio 215v.
  4. Zeeuws Archief, toeg.nr. 511, inv.nr. 59121.
  5. Zeeuws Archief, toeg.nr. 511, inv.nr. 59141.
  6. Informatie over het geslacht Van Naerssen op diverse sites voor genealogieonderzoek.
  7. Genbook.nl dat zich baseert op Matthijs Balen Janszoon, Beschryvinge Der Stad Dordrecht (Dordrecht, 1677) 1147 e.v.
  8. Idem, Jan van Naerssen, Anthonisz, Troude Elisabeth de Jonge, Heeren Reyersdochter Secretaris te Dordrecht, zittende op zijn Kantoor, bij Ontsteke Doove-kolen, raakte door dien Damp t'eenemaal buyten zijn zelven; zijn Huysvrou hem moetende spreken, meynde dat hij dood was, kreeg hem, met groote schrik, in een ander Kamer, en door bekwame Hulp-middelen, weder tot zijn zelven: zij ten uijtersten Zwanger zijnde, Verlost, door ontsteltenis van een Zoon, die de Vader dede noemen Revixit, zeggen, Ik ben als wederlevend geworden.

 

 

 

 

 

 

 

Bij deze context horen de volgende brieven: