Wat zoek je in de Digitale Collectie Zeeland?

Inhoud brief

De Hoogstraat in Middelburg was gelegen aan het eind van de toenmalige haven en vlakbij het Vlissingse Wagenplein, een omgeving waar in die tijd meerdere logementen gevestigd waren.[1] Blijkens de aanhef van de brief runde Jan den Broeder het logement samen met zijn vrouw.

Noten

  1. weblog Zeeu(uw)post over logementshouders

Bij deze context horen de volgende brieven: