Wat zoek je in de Digitale Collectie Zeeland?

Inhoud brief

Netscher Demerary en Berbice1De koloniën Demerary en Berbice, kaart door P.M. Netscher, 1887Nicolaas Pietersen, die een vriend van Jacobus Paasse was, schreef op 9 januari 1781 een brief vanuit Rio Demerary naar Middelburg. Het plein rond de Oosterse kerk heette toen Wagenplein, maar is inmiddels tot Oostkerkplein vernoemd. Pietersen meldde nog gezond te zijn en dat de vorige brieven van Paasse goed waren aangekomen en hoopte dat dit zo blijven zou. Nadat het schip met de brief aan Paasse vertrokken zou zijn hoopte Pietersen drie weken later zelf het schip naar de Republiek te kunnen nemen. Dat zou door het uitbreken van de Vierde Engelse Oorlog een heel andere wending nemen en veel later worden. Pietersen drukte Paasse op het hart zijn brief vooral aan de baker (onduidelijk is of in de slecht gespelde tekst hier daadwerkelijk de baker of de bakker wordt bedoeld) te laten lezen. Hij drong er bij Paasse op aan dat deze hem meteen op zou zoeken zodra het schip op het Vlake aan de monding van de Welsinghe het anker zou uitwerpen. In januari 1782 werden diverse Nederlandse schepen gekaapt door de Engelsen.[1] Op 30 januari 1782 werd de kolonie Demerary heroverd door de Fransen, waarover in de 'Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken wordt vermeld: Was de Heer Kersaint 14 dagen vroeger gekomen, dan hadt hij 20 of 25 vaartuigen' rijkelijk geladen, vermeesterd.[2]

Jacobus Paasse

Pakhuis Demerary MiddelburgOostersche Wagenplein, de straat waar Paasse woonde, thans Oostkerkplein te Middelburg, met het voormalige pakhuis Demerary, foto: J. Francke, 16 oktober 2012Oostersche Wagenplein, de straat waar Paasse woonde, thans Oostkerkplein te Middelburg, met het voormalige pakhuis Demerary, foto: J. Francke, 16 oktober 2012

Jacobus Paasse overleed op 62-jarige leeftijd op 22 maart 1800, op het Oostersche Wagenplein te Middelburg.[3] Hij moet dus rond 1738 geboren zijn. Zie ook de brief aanSuur in de Palingstraat te Vlissingen.

Literatuur

Noten

  1. Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken XVIII/1-4 (1782).
  2. Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken XVIII/1-4 (Amsterdam, 1782) 424, 635
  3. Naamlijsten der overledenen binnen Middelburg en Stads-Ambachten 1798-1800

 

 

 

 

 

 

 

Bij deze context horen de volgende brieven: