Wat zoek je in de Digitale Collectie Zeeland?

Met het begrip 'oude visserij' wordt waarschijnlijk een locatie bedoeld waar een inrichting was om op paling te vissen in de vest van de stad. De locatie daarvan is vooralsnog niet exact aan te geven. Rond 1860 zou er tussen de Seispoort en de Langevielepoort aan de singel nog een 'oude visserij' zijn gelegen.[1] Dat huis bestaat nog steeds en heet ook 'de oude visscherij', maar ligt geografisch te ver verwijderd van waar destijds de Noordpoort lag om aannemelijk te zijn, tenzij er in 1780 nog zo weinig bebouwing buiten de stadswallen was dat de postbezorger meteen wist om welk logement het ging. Aannemelijk is echter dat er meer noordwestelijk van de stad nog ergens een 'oude visserij' gelegen was in de nabijheid van de Noordpoort.

Noten

  1. tekening J. Pelgrom, ca. 1859, KZGW Zelandia Illustrata II, 310
Bij deze context horen de volgende brieven: