Disclaimer

Disclaimer

Door deze website te gebruiken, stem je in met deze disclaimer

Voorwaarden

  • ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland spant zich in om de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
  • ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
  • ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
  • ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beĆ«indigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De ZB is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beĆ«indiging.
  • Behoudens deze disclaimer, is ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Je bent verantwoordelijk voor al hetgeen je vanuit de webpagina verzendt.
  • ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland behoudt zich het recht voor om je de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
  • Je zal ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants en dergelijke die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan jouw gebruik van de webpagina, jouw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
  • Een aantal databanken van ZB heeft bovendien een aparte disclaimer, waaronder: digitaal.dezb.nl (Beeldbank Zeeland en Geluid), Tijdschriftenbank Zeeland en Krantenbank Zeeland.

copyright disclaimer:

mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl