Auteursrechten

Regels voor gebruikers

De Auteurswet 1912 en de Databankwet zijn op www.tijdschriftenbankzeeland.nl en digitaal.dezb.nl/tijdschriftenbank van toepassing.

Alle rechten op de database, de metadata, de afbeeldingen en de teksten zijn voorbehouden aan de hieronder genoemde instellingen en/of aan de overige rechthebbenden op de op de website opgenomen afbeeldingen en teksten.

Verveelvoudiging van de content met het kennelijke oogmerk deze openbaar te maken of het anderszins commercieel exploiteren daarvan is niet toegestaan zonder de toestemming van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland en de overige rechthebbenden.

Gebruik van de teksten en afbeeldingen van deze website is uitsluitend toegestaan ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik zonder commercieel oogmerk, of ter toelichting bij het onderwijs. In alle gevallen met inachtneming van de wettelijke voorwaarden. Bij gebruik van afbeeldingen en teksten moet in alle gevallen de bron worden vermeld (zie ook Disclaimer): 
                   ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Tijdschriftenbank Zeeland, naam tijdschrift, jaargang/nr (jaar van uitgave) pagina nrs.

Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen ZB en de deelnemende gemeenten de content aanbieden. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn daarbij niet toegestaan.

Voor uitgebreide informatie: zie Disclaimer

Auteursrecht:
Tijdschriftenbank Zeeland bevat een verzameling Zeeuwse jaarboeken, periodieken en tijdschriften die is samengesteld door ZB in samenwerking met:
-Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
-Stichting Zeeuws Tijdschrift
-Oudheidkundige Kring de Vier Ambachten, Hulst
-Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen
-Heemkundige Kring Walcheren
-Werkgroep Ballustrada, Terneuzen
-Natuurbeschermingsvereniging ‘t Duumpje, West-Zeeuws-Vlaanderen
-Heemkundige Kring de Bevelanden
-Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland, Zierikzee
-Stichting het Zeeuwse Landschap
-Historische Vereniging voor Goeree-Overflakkee ‘de Motte’
-Waterschap Scheldestromen
-Vereniging vrienden van het stedelijk Museum Vlissingen
-Natuur- en vogelwacht Schouwen-Duiveland
-Natuurbeschermingsvereniging de Steltkluut
-Stichting Oude Zeeuwse kerken
-Vereniging Zeeuwse Milieufederatie
-Recreatiegemeenschap Veerse Meer / Stichting Natuur en Recreatie-informatie
-Stichting Zeelandboek